Muốn cấp chứng chỉ hành Nghề Y Dược sẽ phải thi sát hạch năng lực chuyên môn?

Muốn cấp chứng chỉ hành Nghề Y Dược sẽ phải thi sát hạch năng lực chuyên môn?Bộ Y tế đang hoàn chỉnh dự thảo Luật khám bệnh phải sát hạch năng lực chuyên môn của người hành nghề y để cấp chứng chỉ hành nghề dự kiến triển khai thực hiện từ năm 2020.

Bộ Y tế đang hoàn chỉnh dự thảo Luật khám bệnh phải sát hạch năng lực chuyên môn của người hành nghề y để cấp chứng chỉ hành nghề dự kiến triển khai thực hiện từ năm 2020.

Muốn cấp chứng chỉ hành Nghề Y Dược sẽ phải thi sát hạch năng lực chuyên môn?

Muốn cấp chứng chỉ hành Nghề Y Dược sẽ phải thi sát hạch năng lực chuyên môn

Lý do phải sát hạch năng lực chuyên môn của người hành nghề y dược là vì hành nghề khám chữa bệnh đòi hỏi người hành nghề y dược phải có cả năng lực chuyên môn cả về lý thuyết và thực hành vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Hiện nay, việc cấp chứng chỉ hành nghề y dược được thực hiện theo Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, người như Bác sĩ, Điều Dưỡng, Kỹ thuật viên xét nghiệm Y học, Kỹ thuật viên hình ảnh Y học, Y sĩ Y học cổ truyền… có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chỉ cần nộp bộ hồ sơ theo quy định cho Sở Y tế để được xem xét và cấp.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành Nghề Y Dược bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(2) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

(3) Giấy xác nhận quá trình thực hành.

(4) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

(5) Phiếu lý lịch tư pháp.

(6) Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

Tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn năm 2019

Tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn năm 2019

Như vậy, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y hiện nay chủ yếu xem xét về thủ tục hành chính, dựa trên hồ sơ, giấy xác nhận thời gian thực hành 18 tháng đối với Bác sỹ, 09 tháng đối với điều dưỡng, kỹ thuật viên của cơ sở khám chữa bệnh, về văn bằng, chứng chỉ do các cơ sở đào tạo được cấp phép đào tạo mã ngành y dược như các Trường Đại học Y Dược hoặc các Trường Cao đẳng như Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh...là đủ điều kiện về hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y và việc xem xét cấp chứng chỉ hành nghề Y Dược chỉ dựa vào hồ sơ, giấy tờ không phân biệt trình độ chuyên môn Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng hành nghề sau này cũng như sự an toàn của người bệnh.

Việc tổ chức kỳ thi quốc gia sẽ đánh giá một cách khách quan về thực trạng chất lượng người hành nghề từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở Y tế Nhà nước cũng như tư nhân để tạo niềm tin cho người bệnh đối với hệ thống y tế Việt Nam.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam phải tuân thủ theo các hiệp định về dịch vụ y tế của cộng đồng chung ASEAN. Do đó, Việt Nam cần phải có những quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề Y Dược bảo đảm tương thích và phù hợp với thông lệ quốc tế và khu vực ASEAN để phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay nhằm tạo điều kiện để những người hành nghề Y của các nước đến Việt Nam có thể tham gia vào hoạt động khám chữa bệnh và ngược lại, người hành nghề y của Việt Nam có thể ra nước ngoài để hành nghề.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết: Nhà trường đang tăng cường đào tạo chuyên môn ngành Y Dược cho người học gắn với thực tiễn để các em sinh viên y dược ra trường phải có cả năng lực chuyên môn cả về lý thuyết và thực hành dễ dàng có được chứng chỉ hành nghề y dược theo quy định.


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop