Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm không?

Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm không?Sinh viên Văn bằng 2 ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn muốn hỏi sau khi tốt nghiệp công tác tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện đề nghị Sở Y tế Tp HCM cấp chứng chỉ hành nghề Xét nghiệm không?

Sinh viên Văn bằng 2 ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn muốn hỏi sau khi tốt nghiệp công tác tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện đề nghị Sở Y tế Tp HCM cấp chứng chỉ hành nghề Xét nghiệm không?

Học văn bằng 2 Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Học văn bằng 2 Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Đây là băn khoăn thắc mắc chung của nhiều người đang học Văn bằng 2 Cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm Y học Sài Gòn có được cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm không sau khi hoàn thành khoá học không? Nếu được cấp thì thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề y như thế nào?

Về vấn đề này, Luật sư Lê Văn Kiên Ban pháp chế Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn trả lời như sau: Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam như sau:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP này. Các bạn seach mạng sẽ có mẫu đơn để điền thông tin xin cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

- Văn bằng chuyên môn y: Bản sao Bằng Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học do Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cấp và có giấy xác nhận thời gian thực tập đủ điều kiện do các cơ sở y tế xác nhận đã công tác đúng chuyên môn chuyên ngành.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 215 Nơ Trang Long – Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh được Bộ y tế cho phép đào tạo khối ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được tổ chức thực hiện chương trình đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế các hạng III và IV.

Đối chiếu với quy định trên, thì người có bằng Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học là thuộc đối tượng được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm.

 


Bài viết liên quan

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop