Thông báo tuyển dụng giảng viên Y Dược Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển dụng giảng viên Y Dược Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển dụng giảng viên Y Dược làm việc tại cơ sở đào tạo Quận Bình Thạnh và cơ sở đào tạo tại Quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với mức đãi ngộ hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến.
Thông báo tuyển dụng giảng viên Y Dược Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển dụng giảng viên Y Dược Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển dụng giảng viên Y Dược làm việc tại cơ sở đào tạo Quận Bình Thạnh và cơ sở đào tạo tại Quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với mức đãi ngộ hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến.
Thông báo tuyển dụng Bác sĩ, thạc sĩ YHCT làm giảng viên cơ hữu

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ, thạc sĩ YHCT làm giảng viên cơ hữu

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển dụng Bác sĩ Y học cổ truyền, Thạc sĩ y học cổ truyền làm giảng viên cơ hữu làm việc tại cơ sở đào tạo Quận Bình Thạnh và cơ sở đào tạo tại Quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với mức lương hấp dẫn.
Đăng ký trực tuyến