Tuyển sinh lớp 10 hệ phổ thông Cao đẳng 9+ và được Miễn 100% học phí năm 2024

Tuyển sinh lớp 10 hệ phổ thông Cao đẳng 9+ và được Miễn 100% học phí năm 2024

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ phổ thông cao đẳng 9+ và chính sách hỗ trợ miễn giảm 100% học phí năm 2024 cho tất cả các học sinh đăng ký xét tuyển và làm các thủ tục nhập học trước ngày 30/8/2024.
Tuyển sinh lớp 10 hệ phổ thông Cao đẳng 9+ và được Miễn 100% học phí năm 2024

Tuyển sinh lớp 10 hệ phổ thông Cao đẳng 9+ và được Miễn 100% học phí năm 2024

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ phổ thông cao đẳng 9+ và chính sách hỗ trợ miễn giảm 100% học phí năm 2024 cho tất cả các học sinh đăng ký xét tuyển và làm các thủ tục nhập học trước ngày 30/8/2024.
Đăng ký trực tuyến