Văn Bằng 2 Cao đẳng Dược

Xét tuyển Văn bằng 2 Cao đẳng Dược Sài Gòn hệ 20 tháng tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy, học lớp thứ 7 - chủ nhật.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đào tạo VB2 Cao đẳng Dược ngoài giờ hành chính

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đào tạo VB2 Cao đẳng Dược Sài Gòn ngoài giờ hành chính tạo điều kiện cho sinh viên có thể vừa theo học và vừa làm việc trong giờ hành chính

Chi tiết

Tuyển sinh văn bằng 2 Cao đẳng Dược Sài Gòn học ngoài giờ hành chính

Để tạo điều kiện cho những người đi làm có thể theo học, Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn mở lớp tuyển sinh văn bằng 2 Cao đẳng Dược Sài Gòn học ngoài giờ hành chính với điều kiện xét tuyển đơn giản

Chi tiết

trường cao đẳng dược sài gòn tuyển sinhTop