Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Thứ hai, 12/06/2023 | 14:08

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu xin xác nhận kết quả học tập như sau

xacnhanketquahoctap

Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên của một sinh viên lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Sau đây Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn toàn thể sinh viên Nhà trường về mẫu đơn xác nhận kết quả học tập như sau:

  • Thông tin người làm đơn xác nhận kết quả học tập : Sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân có trong file biểu mẫu của Nhà trường từ họ tên,  ngày sinh, nơi sinh, Mã lớp học, mã sinh viên .....
  • Thời gian xác nhận kết quả học tập: Sinh viên cần ghi rõ muốn xác nhận kết quả học tập ở kỳ học nào
  • Lý do xác nhận kết quả học tập: Sinh viên ghi trung thực lý do vì sao xin bảo lưu kết quả học tập

Tuy nhiên, sinh viên cần nắm được các quy định về xin xác nhận kết quả học tập  như sau:

  • Sinh viên viên chỉ xin xác nhận kết quả ở những kỳ học đã công bố điểm tổng kết
  • Sinh viên phải hoàn thành học phí tại kỳ học xin xác nhận kết quả

Những sinh viên có nguyện vọng xin xác nhận kết quả học tập thực hiện tải file đính kèm bên dưới, in và điền đầy đủ thông tin nộp đơn về phòng đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, số điện thoại: 0899 719 719 để được giải quyết. Thông thường Nhà trường sẽ giải quyết đơn của học sinh sinh viên trong 14 ngày làm việc.

Tải file mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập:

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Phòng Công tác HSSV của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu đơn xin phép sử dụng theo một số nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu xin xác nhận kết quả học tập như sau
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phúc khảo điểm theo quy định từ phòng đào tạo.
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường
Đăng ký trực tuyến