Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Chủ nhật, 25/06/2023 | 14:37

Phòng Công tác HSSV của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu đơn xin phép sử dụng theo một số nhu cầu chính đáng của sinh viên.

donxinphep

Mẫu đơn xin phép của một sinh viên lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Sau đây Phòng công tác HSSV Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn toàn thể sinh viên Nhà trường về mẫu đơn xin phép để sử dụng trong nhiều trường hợp, mục đích sử dụng như sau:

  • Dùng xin phép nghỉ học trong một thời gian ngắn với lý do chính đáng
  • Dùng xin phép được học ghép với lớp khác để bổ sung kiến thức
  • Dùng cho một số trường hợp với lý do cá nhân khác...

Phòng công tác HSSV sẽ xem xét đơn của sinh viên, nếu lý do và mục đích xin phép là chính đáng, trong quy định của Nhà trường thì phòng công tác HSSV sẽ tiếp nhận và giải quyết cho sinh viên

Những sinh viên có nguyện vọng làm đơn xin phép thực hiện tải file đính kèm bên dưới, in và điền đầy đủ thông tin nộp đơn về phòng công tác HSSV Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, số điện thoại: 0899 719 719 để được giải quyết. 

Mẫu đơn xin phép dành cho hệ chính quy

Mẫu đơn xin phép dành cho hệ Liên thông, Văn bằng 2

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Phòng Công tác HSSV của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu đơn xin phép sử dụng theo một số nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu xin xác nhận kết quả học tập như sau
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phúc khảo điểm theo quy định từ phòng đào tạo.
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường
Đăng ký trực tuyến