Thông báo về việc mức thu học phí Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn từ 01/06/2024

Thứ hai, 03/06/2024 | 09:05

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

hoc phi nganh y duoc nam 2024

Căn cứ vào chương trình đào tạo trình độ cao đẳng các ngành: Y sỹ đa khoa, Y học cổ truyền, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng;

Căn cứ chương trình đào tạo trình độ Trung cấp ngành Y học cổ truyền;

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thông báo mức thu học phí các khóa đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề khai giảng từ 01/06/2024 như sau:

Mức thu học phí: Học phí nhà trường thu theo quy chế tín chỉ theo học kỳ.

Mức học phí = số lượng tín chỉ quy định trong kỳ thu x học phí 01 tín chỉ quy đổi

Ghi chú: Học phí thu lần thứ nhất là khi thí sinh nhập học. Mức thu học phí theo tín chỉ quy đổi các ngành nghề, cụ thể như sau:

- Cao đẳng Y học cổ truyền: 460.000 VNĐ/01 tín chỉ.

- Cao đẳng Y sỹ đa khoa: 460.000 VNĐ/01 tín chỉ.

- Cao đẳng Dược: 400.000 VNĐ/01 tín chỉ.

- Cao đẳng Điều Dưỡng: 400.000 VNĐ/01 tín chỉ.

- Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học: 400.000 VNĐ/01 tín chỉ.

- Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học: 400.000 VNĐ/01 tín chỉ.

cao dang y hoc co truyen 2024

Lưu ý: Việc tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh; Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH  và Thông tư số 10/2018/TT- BLĐTBXH. Người học nộp học phí và lệ phí môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh theo mức thu của đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ.

Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất theo quy định tại Thông tư sô 12/2018/TT-BLĐTBXH. Người học nộp học phí và lệ phí môn Giáo dục thể chất theo mức thu của đơn vị dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học.

Các trường hợp người học đã trúng tuyển trước thời điểm thông báo này có hiệu lực 01/06/2024 khi nhập học mà giấy báo vẫn còn giá trị thì học phí thu học phí theo mức cũ.

Căn cứ vào quy định trần học phí được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP  tương ứng với từng năm học, đặc điểm tính chất ngành học, yêu cầu phát triển ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo và điều kiện thực tiễn, Hiệu trưởng chủ động quy định mức thu học phí cụ thể đối với các chương trình đào tạo theo từng năm học và công bố công khai tới các đơn vị trong trường, sinh viên và học viên được biết.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký 01/06/2024, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn yêu cầu Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan trong Nhà trường triển khai và thực hiện thông báo này.

Thông báo về việc mức thu học phí Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn từ 01/06/2024

Thông báo về việc mức thu học phí Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn từ 01/06/2024

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Phòng Công tác HSSV của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu đơn xin phép sử dụng theo một số nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu xin xác nhận kết quả học tập như sau
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phúc khảo điểm theo quy định từ phòng đào tạo.
Đăng ký trực tuyến