Mẫu đơn xin cấp xác nhận học sinh sinh viên - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Thứ sáu, 26/05/2023 | 16:10

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận học sinh sinh viên của Nhà trường

vidu xác nhận học sinh sinh viên
Ví dụ về mẫu xin cấp giấy xác nhận học sinh sinh viên

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn nhận được câu hỏi của sinh viên Nguyễn Văn A học Cao đẳng Dược Lớp D103003 về việc muốn xin giấy xác nhận học sinh sinh viên của Nhà trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Sau đây Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên Nguyễn Văn A cũng như toàn thể sinh viên Nhà trường về mẫu đơn cấp giấy xác nhận sinh viên như sau:

  • Thông tin người làm đơn xin cấp giấy xác nhận học sinh sinh viên: Sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân có trong file biểu mẫu của Nhà trường từ họ tên, số điện thoại, ngày sinh, nơi sinh, số CMTND/ CCCD, Mã lớp học, mã sinh viên .....
  • Nêu lý do xin xác cấp giấy xác nhận học sinh sinh viên: Sinh viên cần ghi trung thực lý do xin cấp giấy xác nhận học sinh sinh viên, các lý do thường gặp là: Vay vốn ngân hàng, xin hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương, xác nhận sinh viên để minh chứng xin học bổng từ các đơn vị, tổ chức ....
  • Phần cuối đơn sinh viên ghi rõ ngày tháng làm đơn, ký và ghi rõ họ tên

Những sinh viên muốn xin xác nhận sinh viên từ Nhà trường  thực hiện tải file đính kèm bên dưới, in và điền đầy đủ thông tin nộp đơn về phòng đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn , số điện thoại: 0899 719 719 để được giải quyết. Thông thường Nhà trường sẽ giải quyết đơn của học sinh sinh viên trong 14 ngày làm việc.

Tải biểu mẫu:

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Phòng Công tác HSSV của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu đơn xin phép sử dụng theo một số nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu xin xác nhận kết quả học tập như sau
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phúc khảo điểm theo quy định từ phòng đào tạo.
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường
Đăng ký trực tuyến