Mẫu đơn xin miễn học và miễn thi - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Thứ sáu, 26/05/2023 | 16:50

Mẫu đơn xin miễn học và miễn thi Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn dành cho đối tượng sinh viên đã có một văn bằng khác từ hệ Trung Cấp trở lên với nhóm ngành sức khỏe hoặc bằng cao đẳng trở lên với ngành nghề khác

mien mon
Ví dụ về mẫu đơn xin miễn học và miễn thi

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn nhận được câu hỏi của sinh viên Hoàng Minh X Lớp D122003 - Cao đẳng Dược ngày thứ 7 và chủ nhật  về việc muốn xin miễn học và miễn thi các môn đã học tại một văn bằng khác của mình. Sau đây Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên Hoàng Minh X cũng như toàn thể sinh viên Nhà trường về mẫu đơn miễn học và miễn thi như sau:

  • Thông tin người làm đơn xin miễn học và miễn thi : Sinh viên cần ghi đầy đủ thông tin cá nhân có trong file biểu mẫu của Nhà trường từ họ tên,  ngày sinh, nơi sinh, Mã lớp học, mã sinh viên .....
  • Thông tin các môn muốn xin miễn học và miễn thi: Sinh viên cần ghi trung các môn mong muốn được xin miễn học và miễn thi của mình tại Văn bằng trước đó ....
  • Phần cuối đơn sinh viên ghi rõ ngày tháng làm đơn, ký và ghi rõ họ tên kèm theo đó là bảng điểm công chứng của văn bằng trước của sinh viên.

Những sinh viên muốn xin miễn học và miễn thi thực hiện tải file đính kèm bên dưới, in và điền đầy đủ thông tin nộp đơn về phòng đào tạo Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, số điện thoại: 0899 719 719 để được giải quyết. Thông thường Nhà trường sẽ giải quyết đơn của học sinh sinh viên trong 14 ngày làm việc.

Tải Mẫu đơn xin miễn học và miễn thi:

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phép - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Phòng Công tác HSSV của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu đơn xin phép sử dụng theo một số nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Hướng dẫn Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn cách sinh viên của Nhà trường thực hiện biểu mẫu xin xác nhận kết quả học tập như sau
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin phúc khảo điểm theo quy định từ phòng đào tạo.
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn sinh viên mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường
Đăng ký trực tuyến